Ventsislav Dimitrov

Ventsislav Dimitrov er ansatt som seniorrådgiver i Railsupport AS. Ventsislav kommer fra stilling som overkonduktør og yrkesveileder i NSB og Vy. Han har en mastergrad i styring og ledelse fra OsloMet og en bachelorgrad i organisasjon og ledelse fra Bulgaria.

Han har mye operativ, faglig og akademisk kunnskap innen jernbanen. Ventsislav har blant annet utviklet omdømmemodeller spesielt egnet for jernbaneselskapene, og kommunikasjonsstrategier for jernbaneselskaper i endring.

Han har jobbet tett med opplæring av konduktøraspiranter med fokus på trafikksikkerhet, kundetilfredshet, billettsystemer, m.m.

Spesielle kompetanseområder:  

  • Omdømmebygging
  • Personalledelse
  • Statistikk og analyse
  • Mål- og resultatstyring
  • Kundetilfredshet
  • Konduktørsopplæring
  • Organisasjonskultur
  • Kommunikasjon
  • Billettsystemer

E-post: vd@railsupport.no
Tlf: +47 90639840