Trond Olav Aarsand

Trond Olav Aarsand er seniorrådgiver i Railsupport AS. Han er utdannet lokomotivfører og har har bla. jobbet som lokførerleder i NSB, Vy og Go-Ahead. Han har fersk erfaring fra oppstarten av Go-Ahead på Sørlands- og Jærbanen i trafikkpakke 1 og har bred driftserfaring. 

Har studert idrett grunnfag på UiS og har årstudium i økonomi og ledelse fra BI.   

Spesielle kompetanseområder:

  • Prosjektledelse og prosjektarbeid
  • Opplæring
  • Beredskap
  • Operativ planlegging og drift
  • Trafikksikkerhet
  • Sikkerhetsstyringssystemer
  • Godkjenningsprosesser for nye togselskaper

E-post: toa@railsupport.no

Tlf: +47 995 74 138