Sverre Christensen

Sverre Christensen er ansatt som seniorrådgiver og fagansvarlig operasjon og vedlikehold.

Han kommer fra stillingen som Programsjef ERTMS i Spordrift AS.

Sverre har erfaring med flyvedlikehold og teknisk ledelse fra Luftforsvaret, Fred Olsens Flyselskap, Norwegian og Blue 1.

Sverre jobbet som konsulent i perioden 2008-2016, også da i stor grad med jernbanerelaterte virksomheter.

Fra 2016 og til nå har Sverre jobbet med ledelse, sikkerhet og kvalitet i Jernbaneverket, Bane NOR, Stadler Service Norway og Spordrift AS.

Sverre har erfaring fra arbeid med

  • Personalledelse
  • Prosjektledelse
  • Kontraktsarbeid
  • Saksbehandling mot luftfarts- og jernbane myndigheter i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
  • Revisjoner og kvalitetsledelse
  • Risikovurderinger og sikkerhetsledelse
  • RAMS
  • 3. partsvurderinger ISA, NoBo, AsBo
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 5501.


E-post: sch@railsupport.no

Tlf: +47 958 27 315