Roar Andreassen

Roar Andreassen er seniorrådgiver i Railsupport og kommer fra stilling som ansvarlig for Lloyd’s Register Consulting sin Transportvirksomhet i Norge.

Han har bakgrunn fra sikkerhet og risikostyring innen jernbane, luftfart, nødnett, energisektoren og telekommunikasjon fra Siemens, Luftfartstilsynet, Nokia Siemens Networks og Lloyd’s Register Consulting. Roar har erfaring fra design og SW-utvikling av sikkerhetskritiske kontrollsystemer, design og utbygging av komplekse samfunnskritiske transmisjons- og kommunikasjonsnett samt vurdering av sikkerhetskritiske systemer innenfor både luftfart og jernbane.

Innenfor jernbane har Roar hovedsakelig arbeidet med oppgaver som omhandler risikostyring,  tilgjengelighet, pålitelighet og sikkerhet. Han har flere års erfaring som konsulent hos Bane NOR og har de siste årene hatt hovedfokus på ulike tredjepartvurderinger innenfor signalsystemer, togradio og ERTMS.

Roar har en mastergrad i databehandling og telekommunikasjon og er høyskoleingeniør i elektronikk.

Spesielle kompetanseområder:

  • Risikovurdering og risikostyring
  • Sikkerhetsvurderinger og tekniske verifikasjoner
  • Europeisk og nasjonalt jernbaneregelverk
  • RAMS-standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129
  • Uavhengig tredjepartskontroll
  • Signalteknologi, ERTMS, togradio, telekommunikasjon og transmisjon
  • Anvendelse av revisjon som verktøy
  • Prosjektledelse

E-post: ra@railsupport.no

Tlf: +47 470 24 878