Peter Winbo

Peter Winbo driver i dag egen rådgivningsvirksomhet og er assosiert samarbeidspartner i Railsupport AS. Han er utdannet sivilingeniør innen elektronikk.

Peter har lang erfaring med rullende materiell og infrastruktur med erfaring fra jernbane, metro og trikk i både Europa og Asia, men fremfor alt i Norge og Sverige. Han har vært involvert i prosjekter med alt fra krav, anbud, levering, vedlikehold og utredninger av kjøretøy, infrastruktur og operasjonell drift.

Siste arbeidsoppgave var som prosjektleder for anbudsarbeidet for ombygging av togmateriellet i Trafikpakke 1, samt å drive arbeidet med dokumentasjon.

Peter Winbo har spesielt god kompetanse innenfor:

  • Strategiarbeid
  • Utredninger og analyser
  • Operativ drift av lokaltog og metro
  • Kjøretøy – ombygging og nyanskaffelser
  • Prosjektledelse
  • Offentlige anskaffelser
  • Anbudsarbeid hos operatører
  • 3D-utskrift og produktutvikling