Personvernerklæring for Railsupport AS

Railsupports personvernerklæring handler om hvordan vi samler, bruker og lager personinformasjon om våre kunder og andre henvendelser til Railsupport AS som blant annet søknader på jobb. Informasjon vi samler inn behandles i samsvarer med norsk og EU rettslige regler (GDPR).

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Railsupport er daglig leder.

Personopplysninger

Personopplysninger som blir lagret hos oss er kundeopplysninger, og dette omfatter navn, e-post, adresse og stillingsinformasjon. Dette er informasjon vi bruker for å holde kontakt med kunder i forbindelse med forespørsler, oppdrag og evaluering av utført oppdrag. Evaluering av oppdrag gjøres gjennom programvaren Easyfact og det stilles her krav til personvern. Dette reguleres mellom Railsupport leverandøren av programmet i en databehandler avtale.

Railsupport deler kun kundeinformasjon med vårt regnskapsfirma, og med regnskapsfirmaet har vi en avtale som regulerer krav til personvern.

For søkere på jobb til Railsupport lager vi denne informasjon kun til bruk for å vurdere kandidaten og vi deler ikke denne informasjon med andre.  Vi beholder denne informasjon inntil 6 måneder.

Elever som deltar i kurs hos Railsupport har rett til innsyn i alle opplysninger som er lagret om dem i våre systemer og vil på anmodning få en kopi av disse opplysningene. For førere som har deltatt på kvalifiserende kurs, har også myndighetene rett til å få utlevert denne informasjonen. Informasjon om kursdeltakelse for personell som er underlagt jernbaneloven vil ikke bli slettet så lenge vedkommende er i aktiv tjeneste.

Nettrafikk

Railsupport AS lagrer ikke personlig informasjon om de som besøker våre nettsider.

Sosiale medier

Railsupport bruker LinkedIn for å informere om nyhetene og aktiviteter fra Railsupport. Hvis du følger med oss på sosiale medier er det plattformen til LinkedIn som er ansvarlig for behandling av informasjon.

Revisjon av personvernerklæring

Railsupport kan endre eller oppdatere personvernerklæring uten varsel. Alle slike endringer trer i kraft når de er lagt utpå nettstedet. Denne personvernerklæring ble sist oppdatert 12.03.2019.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om hvordan Railsupport bruker av din personlige informasjon, samt rett til innsyn, rette eller slette info eller om personvernerklæring kan du kontakte oss her