Øyvind Rørslett

Seniorkonsulent Øyvind Rørslett driver egen rådgivningsvirksomhet og er  tilknyttet Railsupport som assosiert samarbeidspartner. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang erfaring fra markedsføring, fysisk planlegging og samferdsel i så vel kommunal, statlig som privat sektor. Han har bl.a. vært InterCity-sjef og markedsdirektør for NSB Persontrafikk. I NSB var han også prosjektleder for første fase av tilbringertjenesten til Oslo lufthavn Gardermoen og for oppstart av det skandinaviske hurtigtogselskapet Linx. Han har også arbeidet som forsker på Transportøkonomisk institutt og som seniorrådgiver i konsulentselskapet Railconsult AS.

Øyvind har vært regional utviklingssjef i Jernbaneverket og blant annet hatt ansvaret for planleggingen av intercity-strekningene i tidlig fase samt vært sentral i konseptvalgutredningen for Oslo-navet; et samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Statens Vegvesen og Jernbaneverket som har kommet med forslag til hvordan hovedstadsområdets kollektivsystem skal utvikles for framtidens behov.

I 2016 arbeidet han i Samferdselsdepartementets Jernbanereformprosjekt og deltok i forberedelsene til konkurranseutsettingen av persontrafikken med tog. Han har fra oppstarten av Jernbanedirektoratet i januar 2017 arbeidet med konkurransegrunnlagene for de første trafikkpakkene og hatt hovedansvaret for utvikling av rute-, billett- og takstsamarbeid med fylkeskommunene og deres administrasjonsselskaper.

Rørslett har spesielt god kompetanse innenfor:

  • Strategiarbeid
  • Utredninger og analyser
  • Markedsvurderinger
  • Takstsystemer og -samarbeidsavtaler
  • Konseptvalgutredninger