Railsupport AS ble etablert 1. februar 2018 og holder til i Skippergata 35, 200-300  meter fra Oslo S. Hovedvekt av våre tjenester er innenfor skinnegående transport, men selskapet tilbyr også konsulenttjenester til virksomheter  innen andre bransjer.

Selskapet tilbyr sammen med et nettverk av selvstendige seniorrådgivere ulike typer konsulenttjenester til  kollektivselskaper,  offentlige og private virksomheter innen samferdsel og industri.  I tillegg tilbyr vi høyt kvalifiserte rådgivningstjenester til fylkeskommuner og kommuner, jernbanfora og ulike organisasjoner innenfor jernbane og kollektivtrafikk.

Daglig leder er Dagfinn Berge, som har utdanning fra Krigsskolen og mer enn 30 års erfaring innenfor ulike lederroller, hovedsakelig innen jernbanesektoren.