Mona Stryken

Mona Stryken er ansatt i Railsupport fra 15.mars 2023 som seniorrådgiver og fagansvarlig for signal og digitalisering.

Hun er utdannet ingeniør innen mikroprosessor og datateknikk, samt bedriftsøkonom, og i tillegg har hun en spesialutdannelse innen sikkerhet og pålitelighet fra NTNU.  I den senere tid har hun studerte «Digital transformasjon og bærekraft» ved NTNU og Digitaliseringsledelse ved NHH.

Mona kommer fra rollen som direktør engineering i Atkins Norge hvor hun har sittet i selskapets ledergruppe.  Hun har over 30 års erfaring fra jernbanesektoren og har i denne tiden innehatt ulike lederstillinger. Gjennom sin karriere har hun ervervet  en bred erfaring fra personalledelse, kvalitetsledelse, sikkerhetsledelse, prosessledelse, endringsledelse, forretningsutvikling og strategiarbeid.

Hun har bakgrunn som signalingeniør, og har jobbet med jernbanesikkerhet blant annet i Statens jernbanetilsyn. Hun har arbeidet med regelverksutvikling, både av nasjonalt og internasjonalt regelverk. Mona har deltatt i internasjonalt arbeid i flere år, både innen utarbeidelse av CENELECs standarden TR 50 126-2, TSI for interoperabilitet (ERTMS) samt i European Railway Agency's sin "ERTMS focus group".

Spesielle kompetanseområder:

  • Organisasjon og ledelse
  • Forretningsutvikling og strategi
  • Kvalitetsledelse
  • Sikkerhetsstyring innen transport
  • Risikovurdering og risikostyring
  • Europeisk og nasjonalt jernbaneregelverk
  • RAMS-standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129
  • Signalteknologi
  • Digitalisering