Mona Christine Berge

Mona C. Berge er seniorrådgiver i Railsupport AS og prosjektleder for RailAcademy. Hun har en bachelorgrad økonomi og administrasjon med spesialisering i logistikkledelse fra Handelshøyskolen BI.
Hun har tidligere opparbeidet seg en bred jernbanefaglig kompetanse gjennom flere års arbeid i Railconsult og Jotne Rail Solutions, og jobbet med innkjøp for Elkjøp Nordic og Sport 1.

Mona har tidligere blant annet jobbet med revisjon av driftsreglementet for Trikken i Oslo og oppdatering av IFS-systemet hos Sporveien, Hun har også utarbeidet arbeidsanalyser for nye Fornebu T-bane base og vært prosjektleder for konferansen Jernbaneforum i 2020.

Spesielle kompetanseområder:

  • Prosjektledelse og prosjektarbeid
  • Analyser og utredninger
  • Konferanser og opplæring
  • Anskaffelser
  • Logistikk