Magnus Bjelkerud

Magnus Bjelkerud driver i dag egen rådgivningsvirksomhet og er assosiert samarbeidspartner i Railsupport AS. Han er utdannet sivilingeniør innen samferdsel og innehar en Master of Management grad fra Handelshøyskolen BI, samt formell utdanning innen styrearbeid. Arbeidserfaringen strekker seg fra SINTEF, Det Norske Veritas og Norconsult. Han er også med-gründer og styreleder i software-selskapet Styret.com og er utvikler av metodeverket De-Risk canvas. Magnus har bred erfaring innen transportsikkerhet med erfaring fra luftfart, veg og jernbane og innehar god forståelse for de organisatoriske strukturer innen samferdsel og tilhørende lovverk. Magnus innehar også bred kompetanse som risk manager av prosjekter.

  • Risk management, inkl. målbilder
  • Styrearbeid
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Prosjektrisiko
  • Tunnelsikkerhet
  • Sikkerhetsanalyser & RAMS
  • HMS & SHA
  • Beredskapsplaner, security og krisehåndtering
  • Kurs og foredrag