Utredninger og analyser

Railsupports medarbeidere har solid erfaring med  strategiske utredninger og operative analyser innenfor skinnegående transport.

Vi har gjennom lang erfaring utarbeidet ulike typer modeller og maler for analytisk problemløsning som vi bruker ved oppdrag av denne typen. Vi holder oss godt oppdatert om markedsutviklingen og våre metoder videreutvikles kontinuerlig. Ved systematisk gjennomgang og tilpasning av våre metoder, sørger vi for at vi får med alle relevante forutsetninger, for og på best mulig måte få dekket kundens behov. Det er vesentlig for oss å ha et tett samarbeid med våre kunder for å få utnyttet hverandres kompetanse, og for å skape eierskap til det som utvikles.

Railsupport kan gjennomføre utredninger og analyser av strategisk art, slik som:

  • Markedsvurderinger
  • Mulighetsstudier
  • Vurderinger knyttet til organisering og drift av banetransportsystemer

I tillegg kan vi gjennomføre utredninger og analyser av en mer operativ art, slik som:

  • Vurdering av driftsopplegg
  • Kvalitets- og punktlighetsanalyser
  • Benchmarking
  • Logistikkvurderinger