Strategiprosesser

Railsupports konsulenter har lang erfaring fra å bistå virksomheter med strategiplaner og gjennomføring av strategiprosesser.  Vi bruker flere metoder i arbeidet og legger stor vekt på å involvere medarbeidere og styret i arbeidet.  Vi vil både kunne bistå bedriftenes eget arbeid med strategiutforming og gjennomføre workshops og samlinger der vi jobber sammen om å utvikle strategien.