Konkurranseutsetting av tjenester

I forbindelse med Jernbanereformen ble det innført konkurranse om persontransporten på jernbane i Norge.  Dagfinn Berge var som fagdirektør i Samferdselsdepartementet og senere direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet ansvarlig for utvikling av konkurransestrategi og etablering av trafikkpakker for konkurranseutsettingen.

Tidligere har våre medarbeidere bistått med konkurransutetting av godsterminaler og andre tjenester. Vi kan tilby prosjektledelse og god kompetanse om planlegging og gjennomføring av konkurranseutsetting av tjenester.