Jernbanefaglig bistand

Jernbanefaglig bistand er et fellesbegrep som beskriver en rekke tjenester innenfor jernbaneområdet. Vi bistår jernbaneselskaper med utarbeidelse av søknader om godkjenning som jernbaneforetak og utarbeidelse av driftsreglementer.

I tillegg opplever vi ofte at fylkeskommuner, kommuner og interesseorganisasjoner har behov for bistand til å vurdere planforslag og dokumentere på en faglig måte sine egne forslag til løsninger på jernbanespørsmål.

Vi vil også kunne bistå leverandører innenfor bransjen med kunnskap om jernbanesektoren slik at de kan lykkes med sine markedsstrategier.