Interimsledelse – Management for hire

Mange bedrifter opplever innimellom et behov for å få raskt på plass en midlertidig leder i virksomheten for å sikre og opprettholde driften i en kristisk situasjon.  Railsupport kan tilby ledere med lang erfaring fra ulike lederstillinger. Vi kan derfor raskt gå inn i lederoppgaver for kortere eller lengre tid.

 

Vi kan både bidra med toppledere og operative ledere på lavere nivåer. Ta kontakt for nærmere avtale.   Vi lover selvfølgelig full diskresjon i hele prosessen.,