Tjenester

Railsupport AS  tilbyr profesjonelle konsulenttjenester innenfor en rekke fagområder.  Vi tilbyr konsulenter med solid ledererfaring fra ulike bransjer, og med spisskompetanse innenfor skinnegående transport.

Vi kan bistå våre kunder innen en rekke fagområder, :

  • Utredninger og analyser
  • Strategiprosesser
  • Utleie av midlertidige ledere  – Management for hire
  • Prosjektledelse
  • Konkurranseutsetting
  • Tilbudsarbeid
  • Sikkerhet og beredskap
  • Jernbanefaglig bistand
  • Logistikk og effektiv vareflyt