Tjenester

Railsupport AS  tilbyr profesjonelle konsulenttjenester innenfor en rekke fagområder.  Vi tilbyr konsulenter med solid ledererfaring fra ulike bransjer, og med spisskompetanse innenfor skinnegående transport.

Vi kan bistå våre kunder innen en rekke fagområder, :

  • Strategiprosesser
  • Utredninger og analyser
  • Prosjektledelse
  • Konkurranseutsetting
  • Tilbudsarbeid
  • Jernbanefaglig bistand
  • RAMS,  Sikkerhet og beredskap
  • Logistikk og effektiv vareflyt
  • Interimsledelse  – Management for hire