Kristine Nedberg

Kristine Nedberg er seniorrådgiver i Railsupport. Hun kommer fra stillingen som Rådgiver sikkerhet og samtrafikk i Bane Nor. Hovedoppgaven der var å tolke jernbane-lovgivningen, overordnet saksbehandling på vegne av Bane NOR mot Statens jernbanetilsyn om prinsipielle avklaringer om tolkning av direktiver, TSIer og forskrifter. Hun underviste også i jernbanelovgivningen og saksbehandlingsprosessen mot Statens jernbanetilsyn.

Kristine har også jobbet som kvalitetsrådgiver i utbyggingsprosjekter i Bane NOR. Hun har erfaring fra kvalitetsstyring i utbyggingsprosjekter på jernbanen – utarbeidelse av kvalitetsplaner, gjennomføring av revisjoner og bidratt til at prosjektene ble gjennomført i henhold til lover, forskrifter, standarder og Bane NOR sine prosesser og prosedyrer.

Tidligere har hun arbeidet som Revisjonsleder hos Teknologisk Institutt Sertifisering AS. Der jobbet hun med sertifisering av bedrifter i henhold til ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001.

I Railsupport vil hun jobbe spesielt med kvalitets- og sikkerhetsstyringssystemer og søknadsprosesser og hun vil være sentral i arbeidet med å bistå kunder med søknader og gjennomføring av revisjoner.

Spesielle kompetanseområder:

  • Jernbanelovgivningen – nasjonalt og europeisk regelverk
  • Saksbehandling mot Statens jernbanetilsyn
  • Kvalitetsstyring og styringssytemer – utarbeidelse og forståelse av prosedyrer og prosesser
  • Sikkerhetsstyring og sikkerhetssystemer
  • Revsjonsledelse – planlegging og gjennomføring
  • Risikostyring og risikovurderinger