Kjell Owrehagen

Kjell Owrehagen driver egen rådgivningsvirksomhet og er  tilknyttet Railsupport som assosiert samarbeidspartner. Han har opprinnelig utdanning fra Krigsskolen på Linderud og har arbeidet med jernbane siden 1999. Han har blant annet vært sentral i planlegging og etablering av Cargolink AS og har jernbaneerfaring også internasjonalt. Han har bred erfaring i styringssystemer og prosjekter knyttet til materiellutvikling og dokumentasjon. Han var også administrerende direktør i Green Cargo Norge AS.

Han var sentral i prosessen med å etablere konkurranse på norske jernbaneterminaler. Kjell Owrehagen har bred kompetanse innenfor en rekke områder knyttet til skinnegående transport:

  • Jernbanens organisering og godsmarkedet generelt
  • Godstransport på jernbane
  • Multimodale løsninger
  • Konkurranseutsetting og anskaffelser av tjenester
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Organisasjon, ledelse og drift
  • Godstrafikkens oppbygging og samarbeidsformer
  • Utvikling av nye transporttilbud og driftsorganisasjoner
  • Beredskapsplaner, security og krisehåndtering