Kaja Daae Torsteinsen

Kaja Daae Torsteinsen er rådgiver i Railsupport AS. Hun har en ingeniørgrad i Sikkerhet og miljø fra Norges Arktiske Universitet (UiT) (2015) og 2-årig master i RAMS fra NTNU (2017). Kaja har vært ansatt i Railsupport siden mars 2020.

Hun har tidligere jobbet som konsulent i Lloyd’s Register, hovedsakelig med RAMS og HSEQ innen transportsektoren. Hennes erfaring omfatter risikovurderinger, sikkerhetsstyringssystemer og tredjepartsverifikasjoner, da primært AsBo, ISA og NoBo.

Kaja har særlig kompetanse på:

  • RAMS
  • Risikovurdering og risikostyring
  • Risikoakseptkriterier
  • Europeisk og nasjonalt jernbaneregelverk
  • RAMS-standardene EN 50126 og EN 50129
  • Uavhengig tredjepartsverifikasjoner
  • Revisjoner