Jørn M. Unneland

Jørn Martin Unneland driver i dag egen virksomhet som organisasjonspsykolog og er assosiert samarbeidspartner i Railsupport AS.  Han er psykolog fra universitet i Oslo og siviløkonom fra BI. Unneland er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og er sertifisert psykolog gjennom Europsy. Gjennom Europsy er han godkjent for å jobbe som psykolog og organisasjonspsykolog i Europa. Som psykolog jobber Unneland med psykososialt arbeidsmiljø både på individ- og gruppenivå, og han har lang erfaring som konsulent og foredragsholder innen ulike psykososiale tema som konflikter, trusler og vold, omstillinger, teamutvikling og lederutvikling.

Jørn Unneland har også hatt ulike lederjobber i NSB, bla assisterende prosjektleder for OL-prosjektet og lokaltogsjef, og som assosiert samarbeidspartner i Railconsult AS opparbeidet han  erfaring fra store omstillingsprosesser og en rekke større og mindre prosjekter.

Som organisasjonspsykolog har han lang erfaring med veiledning/rådgivning og prosesser knyttet til forebygging og gjenoppretting av et forsvarlig arbeidsmiljøet. Han har de senere årene gjennomført mange fakta- og klageundersøkelser i store og små bedrifter, og er en av de som har mest erfaring med slike undersøkelser i Norge. Unneland har gjennomført en 5-årig etterutdanning i gruppeanalyse, og har gjennom denne utdannelsen og lang praktisk erfaring fått god kjennskap til gruppedynamikk og gruppeprosesser, og hvilke faktorer som kan ha stor betydning for arbeidsmiljøet.

Unneland har spesielt god kompetanse innenfor:

  • Organisasjonsutvikling
  • Teamutvikling
  • Konflikthåndtering
  • Prosjektledelse
  • Prosessleder
  • Coaching