Iver Wien

Iver Wien er seniorrådgiver i Railsupport AS. Han er utdannet sivilingeniør i Produktutvikling og Produksjon (Maskin) fra NTNU i Trondheim.

Iver har mye erfaring fra flere fagområder innen jernbane og kollektivtransport gjennom 13 år, herav 3,5 år i NSB og 8,5 år i Ruter. I NSB arbeidet han med ulike driftsanalyser, særlig innenfor kapasitet, punktlighet og regularitet og var med i prosjektet for omlegging av rutenettet på Østlandet (R2012). I tillegg jobbet han med ulike operative driftsspørsmål.

I Ruter jobbet han med strategisk ruteplaner og infrastrukturprosjekter. Han har blant annet jobbet med konseptvalgutredningen for Oslo-navet med ansvaret for tilbudskonsepter for ny t-banetunnel og ny jernbanetunnel. Gjennom arbeidet med strategiske ruteplaner i Ruter har Iver vært med på hele prosessen i større ruteendringer inkludert strategiplan, beslutningsprosesser for rute og materiell, anbudsarbeid, infrastrukturplanlegging og oppstart.

Iver har særlig kompetanse på:

  • Strategisk tilbudsplanlegging
  • Infrastrukturplanlegging
  • Kapasitetsanalyser
  • Regularitet og punktlighetsanalyser
  • Konseptvalgutredninger