Utleie av midlertidige ledere – Management for hire

Noen ganger er det behov for å få raskt på plass en midlertidig leder i en virksomhet.  Berge Consulting kan tilby ledere med lang erfaring fra ulike lederstillinger. Vi kan derfor raskt gå inn i lederoppgaver for kortere eller lengre tid.  Vi kan både bidra med toppledere og operative ledere på lavere nivåer.