Prosjektledelse

En sentral del av Berge Consultings virksomhet er bistand til prosjektledelse. Våre medarbeidere vil kunne leies ut for kortere og lengre perioder som prosjektledere eller delprosjektledere. Flere av våre medarbeidere har lang erfaring som prosjektledere.  Gjennom sertifisering som prosektledere etter Prince2 metodikken har vi bygget opp et styringssytem som baserer seg på hovedprinsippene i Prince 2.  Vi legger  samtidig vekt på å tilpasse prosjektmodellen etter prosjektets kompleksitet, slik at det gjøres så enkelt som mulig.