Håkon Hoås

Håkon Hoås er rådgiver i Railsupport AS. Han er utdannet sivilingeniør innen vann- og miljøteknikk fra NMBU (2019). Han startet i Railsupport etter sommeren 2018 som prosjektmedarbeider og ble etter fullført utdanning ansatt i stilling som konsulent fra 1. februar 2019.

Han har i løpet av tiden i Railsupport bygget seg opp kompetanse på følgende områder:

  • Prosjektarbeid
  • Innhente og bearbeide data
  • Gjennomføre intervjuer og spørreundersøkelser
  • Forberede og utarbeide prosjektdokumenter.
  • Arbeid med tilbud
  • Bistand i tillatelsesprosjekter
  • Drift av godsterminaler.

E-post: hh@railsupport.no

Tlf: +47 902 32 876