Gunhild Halvorsrud

Gunhild Halvorsrud begynte i Railsupport 01.03.2019. Hun har mer enn 25 års erfaring innen sikkerhetsarbeide i kollektivtrafikk, fra NSB, Jernbaneverket, Statens jernbanetilsyn og Lloyd’s Register Consulting. Hun har opprinnelig bakgrunn som signalingeniør og har ledet større signalfaglige miljøer. Hun har forøvrig arbeidet med sikkerhetsstyring innen sporvei og jernbane i en årrekke. I Jernbanetilsynet hadde hun ansvaret for koordinering av tilsynets tillatelsesprosesser for jernbaneinfrastruktur og kjøretøy, og var saksansvarlig for flere større tillatelsessaker, bl.a. godkjenningen av GSM-R systemet, T-baneringen, deler av Kolsåsbanen og infrastrukturen på Askerbanen (Lysaker – Asker).

Gunhild har også arbeidet mye med regelverksutvikling, både av nasjonalt og internasjonalt regelverk. Hun er aktiv innen standardiseringsarbeid, og var bl.a. sterkt engasjert i Cenelecs utarbeidelse av TR 50126-2 (Veiledning til EN 50126 for sikkerhet) i 2007 og den nye utgaven av EN 50126 del 1 og 2 fra 2017. Hun har forelest på et stort antall kurs og konferanser. Gunhild Halvorsrud har en mastergrad i organisasjon og ledelse med spesialisering i sikkerhet og pålitelighet, en cand.mag. grad i informatikk og er høyskoleingeniør i teknisk kybernetikk.

Spesielle kompetanseområder:

  • Sikkerhetsstyring innen transport
  • Risikovurdering og risikostyring
  • Europeisk og nasjonalt jernbaneregelverk
  • RAMS-standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129
  • Signalteknologi
  • Anvendelse av revisjon som verktøy
  • Kursleder og foredragsholder