Børre Andersen

Børre Andersen er seniorrådgiver og fagansvarlig for operativ drift i Railsupport. Han kommer fra stilling som CEO & Country Manager i Stadler Service Norway AS og har over ti års ledererfaring fra jernbanesektoren, både operativt og teknisk.

Tidligere har Børre vært driftssjef i NSB Gjøvikbanen i syv år, og kom før det fra Scandpower AS hvor han jobbet som Principal Consultant.

Han har også erfaring fra risikoanalyser, sikkerhetsledelse, revisjoner samt vedlikeholds- og kvalitetsstyring, hovedsakelig fra transportsektoren i Scandpower. Fra flyindustrien har Andersen erfaring med vedlikeholdsplanlegging og oppgaver innen vedlikeholdsstyring og utvikling av vedlikeholdsprogrammer. Han har også vært vedlikeholdssjef for SAS Commuters operasjon i Norge.

Børre er utdannet som flysystemmekaniker og har over femten års erfaring fra militært og sivilt flyvedlikehold. Han har i tillegg en MBA i Teknologiledelse.

Spesielle kompetanseområder:

•        Operativ ledelse og strategiarbeid

•        Anskaffelser og avtaleinngåelser

•        Prosjektledelse

•        Systemrevisjoner og revisjonsledelse

•        Pålitelighetsstyrt vedlikehold

•        Sikkerhetsstyring innen transport

•        Fareidentifikasjon

•        Risikovurdering og risikostyring

•        Tredjepartsvurderinger

E-post: ban@railsupport.no

Tlf: +47 920 37 233