Sverre Christensen er ansatt som ny fagansvarlig for operasjon og vedlikehold

Sverre Christensen er fra 1.oktober 20222 ansatt som seniorrådgiver og fagansvarlig operasjon og vedlikehold. Han kommer fra stillingen som Programsjef ERTMS i Spordrift AS. Sverre har erfaring med flyvedlikehold og teknisk ledelse fra Luftforsvaret, Fred Olsens Flyselskap, Norwegian og Blue 1 og jobbet som konsulent Scandpower / Lloyds i perioden 2008-2016, også da i stor […]

Tid for å melde seg på høstens RAMS kurs!

RailAcademy tilbyr igjen kurs i bruk av RAMS, både for nybegynnere og de som har litt erfaring.  RAMS er en forkortelse for Reliability, Availability, Maintainability og Safety. Samlet handler RAMS om å planlegge, prosjektere og bygge systemer/del-systemer/komponenter som er sikre, pålitelige, og designet for å kunne driftes og vedlikeholdes. RAMS skal være en integrert del […]

Per Christofferson er ny assosiert samarbeidspartner i Railsupport AS

Per Christofferson er nå tilknyttet Railsupport som assosiert samarbeidspartner med fokus på Human Factors og Safety Management, primært innenfor jernbane, luftfart og skipsfart. Per har sin spesialkompetanse innen kontrollromdesign, evaluering og design av operatørmiljøer samt utvikling og testing av programvare. Sikkerhetsledelse i form av f.eks. risikoanalyser samt utforming og evaluering av sikkerhetsstyringssystemer har ofte vært […]

Åse Klingen Sagvik er ansatt som administrasjonsansvarlig

Railsupport har ansatt Åse Klingen Sagvik i nyopprettet stilling som administrasjonsanvarlig. Hun vil koordinere og utføre administrative interne oppgaver i firmaet, samt bistå daglig leder i administrativ oppfølging av kunder og leverandører. Hun har tidligere opparbeidet seg en bred administrativ kompetanse bland annet gjennom flere års arbeid som senior administrator i Scandpower og Lloyd’s Register […]

Kristine Nedberg er ny seniorrådgiver i Railsupport AS

Kristine Nedberg er ansatt som ny seniorrådgiver i Railsupport. Hun kommer fra stillingen som Rådgiver sikkerhet og samtrafikk i Bane Nor. Hovedoppgaven der var å tolke jernbane-lovgivningen, overordnet saksbehandling på vegne av Bane NOR mot Statens jernbanetilsyn om prinsipielle avklaringer om tolkning av direktiver, TSIer og forskrifter. Hun underviste også i jernbanelovgivningen og saksbehandlingsprosessen mot […]

Nye flytog satt i trafikk

Railsupport gratulerer Flytoget AS med at det første flytoget av type 78 nå er satt i trafikk. Flere av Railsupports medarbeidere har deltatt aktivt i prosjektet både innenfor sikkerhetsledelse og kvalitetsledelse. Det har vært en stor jobb å kvalitetssikre leveransen, og den pågår fremdeles. Railsupports Bjørn Arnegaard har som kvalitetsrådgiver hatt en travel tid med […]

E-læringskurs i endringer i TJN

RailAcademy har utarbeidet et rimelig e-læringskurs som tar for seg oppdateringene i trafikkreglene for jernbanenettet som er gyldige fra juni 2021. TJN oppdateres årlig, og det kan være vanskelig for førerne å få oversikt over ut hva som er de viktigste endringene som er gjort. Årets endringer er i hovedsak en følge av at Teknisk […]

Ventsislav Dimitrov er ansatt som seniorrådgiver i Railsupport AS

Railsupport AS har ansatt Ventsislav Dimitrov som seniorrådgiver. Ventsislav kommer fra stilling som overkonduktør og yrkesveileder i NSB og Vy. Han har en mastergrad i styring og ledelse fra OsloMet og en bachelorgrad i organisasjon og ledelse fra Bulgaria. Han har mye operativ, faglig og akademisk kunnskap innen jernbanen. Ventsislav har blant annet utviklet omdømmemodeller […]

RailAcademy skal bistå Alstom med opplæring i ERTMS

RailAcademy har inngått avtale med Alstom Norge AS om å bistå med kvalitetssikring og gjennomføring av opplæring av instruktører fra jernbaneoperatører innen ERTMS. RailAcademy er godkjent som opplæringssenter av SJT, og er en underavdeling av Railsupport AS. Alstom har ansvaret for å levere all ombordutrustningen til det nye signalanlegget ERTMS som skal installeres av Bane […]