Assosierte samarbeidspartnere

Railsupport har for tiden 5 assosierte samarbeidspartnere. Dette er konsulenter som arbeider fast som samarbeidspartnere og som har oppdrag gjennom oss.

De assosierte samarbeidspartnerne er:

Magnus Bjelkerud

Stein O. Nes

Kjell Owrehagen

Øyvind Rørslett

Jørn M. Unneland

Ønsker du å bli assosiert samarbeidspartner hos oss, kan du ta kontakt med daglig leder på telefon 952 28 231 eller sende en e-post med
en CV og en beskrivelse av deg selv og hva du liker å jobbe med til db@railsupport.no.