Annette Skaarnæs

Annette Skaarnæs er assosiert samarbeidspartner i Railsupport AS. Hun driver sitt eget konsulentselskap innenfor markedsføring/kommunikasjon, prosessutvikling, endringsledelse og avtaleutforming/-styring. Hun er utdannet Siviløkonom fra NHH, og har bred erfaring fra så vel offentlig som privat og frivillig sektor. Av disse er 8 år som konsulent, blant annet som manager i Deloitte Consulting. Der ledet hun større endringsprosjekter for norsk næringsliv og offentlig sektor.

Annette var del av Samferdselsdepartementes jernbanereformprosjekt, der hun som delprosjektleder for området «salg og billettering» var ansvarlig for å etablere en strategi og forretningsmodell for omsetning av jernbanebilletter og øvrige kommersielle aktiviteter som blant annet service og betjent salgspunkter. Hun arbeidet også frem modell for organisering av initiativer innenfor nasjonal reiseplanlegging og salg av billetter på tvers av kollektivselskap.

Arbeidet med salg og billettering ble videreført i stillingen som markedsdirektør i Entur, der hun i 3 år var overordnet ansvarlig for markedsstrategi, avtalehåndtering og statsbudsjett/NTP mot Jernbanedirektoratet og eierkommunikasjon mot Samferdselsdepartementet. Hun har også bidratt inn i takstsamarbeid, agentstrategier/reiselivsamarbeid og utforming av strategier og forretningsregelverk for kollektivsektoren.

Kjernekompetanse

  • Jernbanereform
  • Takstsamarbeid, forretningsregelverk, agentstrategier for kollektivsektoren
  • Kommunikasjon og markedsstrategier og praktisk kommunikasjonsarbeid
  • Endringsledelse og forankring
  • CRM (Customer Relationship Management)
  • Prosessutvikling
  • Styring, organisasjonsutvikling og oppfølgingsstrukturer
  • Digitalisering
  • Styrearbeid gjennom verv som nestleder i Econas styre i 4 år og som styresekretær i Entur AS

Annette arbeider ofte i grenseland mennesker – digitalisering – strategi/styring, med vekt på å optimalisere organisasjonen for kommende endringer. Hun har et bredt fokus, og tar utgangspunkt i virksomhetens strategi ved utforming av prosjektene. Hun bruker mye tid på kommunikasjon og organisasjons-forankring, for at hele organisasjonen skal slutte opp om endringsprosessene og jobbe opp mot den nye virkeligheten.