André Korsmo Berntsen

André Korsmo Berntsen er rådgiver i Railsupport AS. Han har en bred utdanning med blant annet en mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid fra Universitetet i Oslo og har også en bachelorgrad i beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet. Samtidig som han er i gang og nært ferdig med en master i offentlig administrasjon med spesialisering i kriseledelse fra Høgskolen i Innlandet.

André har tidligere flere års erfaring ved forskjellige stillinger i luftfart, der han de siste tre årene har arbeidet som produkt-koordinator ved SAS Ground Handling, med lederansvar for ansatte. 

André har særlig kompetanse innen:

  • Beredskapsplanlegging
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Øvelsesplanlegging.