Spennende stilling som instruktør ved RailAcademy

Railsupport AS og RailAcademy har stadig en økende oppdragsmengde og vi utvider derfor kapasiteten innenfor både opplæring og konsulenttjenester. Vi skal derfor tilsette en instruktør med god kompetanse innenfor jernbane. Arbeidsoppgaver: Som instruktør vil du være involvert i følgende: Vi stiller følgende formelle krav til instruktørene: Ønskede kvalifikasjoner: Erfaring fra kjøring av godstog er en […]

Mona Stryken er ny fagansvarlig for signal og digitalisering.

Railsupport har ansatt Mona Stryken som ny seniorrådgiver og fagansvarlig for signal og digitalisering i selskapet. Mona har 30 års allsidig erfaring fra jernbanebransjen og gjennom sin karriere har hun ervervet  en bred erfaring fra personalledelse, kvalitetsledelse, sikkerhetsledelse, prosessledelse, endringsledelse, forretningsutvikling og strategiarbeid. Hun har bakgrunn som signalingeniør, og har jobbet med jernbanesikkerhet blant annet […]

Nye medarbeidere i Railsupport og RailAcademy

Railsupport AS har fra 1. desember 2022 ansatt Frode Hagen og André Korsmo Berntsen i selskapet. Frode Hagen er ansatt som instruktør og lokomotivfører ved RailAcademy. Frode har over 15 års erfaring som lokomotivfører fra Flytoget. Der har han også jobbet som kjørelærer, instruktør og superbruker på type 78. Siden 2009 har han jobbet som […]

Nå er det klart for vårens RAMS kurs

RailAcademy tilbyr igjen et grundig kurs i RAMS, både for nybegynnere og for de som har jobbet litt med det. RAMS er en forkortelse for Reliability, Availability, Maintainability og Safety. Samlet handler RAMS om å planlegge, prosjektere og bygge systemer/del-systemer/komponenter som er sikre, pålitelige, og designet for å kunne driftes og vedlikeholdes. RAMS skal være […]

Sverre Christensen er ansatt som ny fagansvarlig for operasjon og vedlikehold

Sverre Christensen er fra 1.oktober 20222 ansatt som seniorrådgiver og fagansvarlig operasjon og vedlikehold. Han kommer fra stillingen som Programsjef ERTMS i Spordrift AS. Sverre har erfaring med flyvedlikehold og teknisk ledelse fra Luftforsvaret, Fred Olsens Flyselskap, Norwegian og Blue 1 og jobbet som konsulent Scandpower / Lloyds i perioden 2008-2016, også da i stor […]

Tid for å melde seg på høstens RAMS kurs!

RailAcademy tilbyr igjen kurs i bruk av RAMS, både for nybegynnere og de som har litt erfaring.  RAMS er en forkortelse for Reliability, Availability, Maintainability og Safety. Samlet handler RAMS om å planlegge, prosjektere og bygge systemer/del-systemer/komponenter som er sikre, pålitelige, og designet for å kunne driftes og vedlikeholdes. RAMS skal være en integrert del […]

Per Christofferson er ny assosiert samarbeidspartner i Railsupport AS

Per Christofferson er nå tilknyttet Railsupport som assosiert samarbeidspartner med fokus på Human Factors og Safety Management, primært innenfor jernbane, luftfart og skipsfart. Per har sin spesialkompetanse innen kontrollromdesign, evaluering og design av operatørmiljøer samt utvikling og testing av programvare. Sikkerhetsledelse i form av f.eks. risikoanalyser samt utforming og evaluering av sikkerhetsstyringssystemer har ofte vært […]

Åse Klingen Sagvik er ansatt som administrasjonsansvarlig

Railsupport har ansatt Åse Klingen Sagvik i nyopprettet stilling som administrasjonsanvarlig. Hun vil koordinere og utføre administrative interne oppgaver i firmaet, samt bistå daglig leder i administrativ oppfølging av kunder og leverandører. Hun har tidligere opparbeidet seg en bred administrativ kompetanse bland annet gjennom flere års arbeid som senior administrator i Scandpower og Lloyd’s Register […]

Kristine Nedberg er ny seniorrådgiver i Railsupport AS

Kristine Nedberg er ansatt som ny seniorrådgiver i Railsupport. Hun kommer fra stillingen som Rådgiver sikkerhet og samtrafikk i Bane Nor. Hovedoppgaven der var å tolke jernbane-lovgivningen, overordnet saksbehandling på vegne av Bane NOR mot Statens jernbanetilsyn om prinsipielle avklaringer om tolkning av direktiver, TSIer og forskrifter. Hun underviste også i jernbanelovgivningen og saksbehandlingsprosessen mot […]

Nye flytog satt i trafikk

Railsupport gratulerer Flytoget AS med at det første flytoget av type 78 nå er satt i trafikk. Flere av Railsupports medarbeidere har deltatt aktivt i prosjektet både innenfor sikkerhetsledelse og kvalitetsledelse. Det har vært en stor jobb å kvalitetssikre leveransen, og den pågår fremdeles. Railsupports Bjørn Arnegaard har som kvalitetsrådgiver hatt en travel tid med […]