Spennende stilling som instruktør ved RailAcademy

Railsupport AS og RailAcademy har stadig en økende oppdragsmengde og vi utvider derfor kapasiteten innenfor både opplæring og konsulenttjenester. Vi skal derfor tilsette en instruktør med god kompetanse innenfor jernbane.

Arbeidsoppgaver:

Som instruktør vil du være involvert i følgende:

 • Bistå i utvikling og gjennomføring av kurs og opplæring
 • Tett samarbeid med viktige aktører i bransjen
 • Gjennomføre nødvendig personlig etterutdanning og delta på fagsamlinger
 • Legge til rette for godt samarbeid med andre instruktører og kursutviklere
 • Bistå i konsulentoppdrag innenfor bransjen.
 • Mulighet for å opprettholde fagkompetansen som fører.

Vi stiller følgende formelle krav til instruktørene:

 • Du må ha god skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne
 • Gyldig førerbevis og sertifikat som lokomotivfører
 • Yrkespraksis som lokomotivfører i minst 3 år.
 • Erfaring som instruktør

Ønskede kvalifikasjoner:

Erfaring fra kjøring av godstog er en fordel.

Pedagogisk opplæring / instruktørkurs 

RailAcademy ønsker primært søkere som har erfaring som instruktør innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Kjøretøy
 • Regelverk
 • Skifting
 • Simulator
 • Kursutvikling

Annen erfaring kan kompensere for manglende instruktør kompetanse.

Utdanning på høyskolenivå innen økonomi eller tekniske områder er en fordel, men ikke et krav.

Ved utvelgelse av instruktørene vil vi legge spesielt vekt på:

 • At du er motivert!
 • At du har gode pedagogiske evner
 • At du har god fagkunnskap innenfor de områder du skal undervise i
 • At du ser verdien av systematikk, nøyaktighet og god sikkerhetskultur
 • At du har gode samarbeidsevner
 • At du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • At du behandler alle kunder og kursdeltakere likeverdig og upartisk
 • At du har en positiv framtoning og er en god ambassadør for RailAcademy og Railsupport AS.

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Trivelige kollegaer
 • Lokaler rett ved Oslo S
 • Simulatorsenter
 • Muligheter for kjøp av aksjer i selskapet.

Om arbeidsgiveren

Railsupport er et norsk konsulentselskap som har spesialisert seg på rådgivning og opplæring innenfor jernbanesektoren. Vi har en rekke store og små kunder innenfor bransjen. RailAcademy er Railsupports kompetansesenter og det er godkjent som opplæringssenter av Statens Jernbanetilsyn. Vi tilbyr ulike sertifiserings- og repetisjonskurs for jernbanevirksomheter, og har et bredt spekter av kurs for både lokomotivførere, ombordpersonale, ledere og administrativt personale innenfor jernbanesektoren. Vi er tungt involvert i implementering og opplæring knyttet til ERTMS for flere aktører.

Vi har et meget godt arbeidsmiljø og du vil få mange hyggelige kollegaer.

Søk ved å bruke denne lenken:

https://www.finn.no/job/apply?adId=301652360