Mona Stryken er ny fagansvarlig for signal og digitalisering.

Railsupport har ansatt Mona Stryken som ny seniorrådgiver og fagansvarlig for signal og digitalisering i selskapet. Mona har 30 års allsidig erfaring fra jernbanebransjen og gjennom sin karriere har hun ervervet  en bred erfaring fra personalledelse, kvalitetsledelse, sikkerhetsledelse, prosessledelse, endringsledelse, forretningsutvikling og strategiarbeid. Hun har bakgrunn som signalingeniør, og har jobbet med jernbanesikkerhet blant annet i Statens jernbanetilsyn.

Les mer om Mona her