Nå er det klart for vårens RAMS kurs

RailAcademy tilbyr igjen et grundig kurs i RAMS, både for nybegynnere og for de som har jobbet litt med det.

RAMS er en forkortelse for Reliability, Availability, Maintainability og Safety. Samlet handler RAMS om å planlegge, prosjektere og bygge systemer/del-systemer/komponenter som er sikre, pålitelige, og designet for å kunne driftes og vedlikeholdes. RAMS skal være en integrert del av utviklingsprosessen fra konseptfasen og gjennom hele livssyklusen.

 

Kort forklart sikrer RAMS-prosessen at:

  • De tekniske systemene fungerer etter spesifikasjonene
  • Man kan planlegge vedlikeholdet av systemer/del-systemer/komponenter, både forebyggende og              korrektivt, for å sikre at tog holder ruteplan i tillegg til at tiltakene forlenger levetiden til systemene
  • Ulykker ikke oppstår
  • Passasjer og gods kommer frem i tide

Formål

Kurset vil gi grunnleggende kunnskap om RAMS-styring gjennom alle livssyklusfaser, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvilke resultater man kan forvente, samt knytte det opp mot eksempler fra RAMS-arbeid i praksis. Kurset vil ta for seg nytteverdi, utfordringer og erfaringer med RAMS helt fra konsept og overlevering fra prosjekt til drift og vedlikehold.

Oppbygning

RAMS-kurset går over 4 dager og består av to deler; RAMS-teori og RAMS i praksis.

Del 1 av kurset omhandler RAMS-teori og tar utgangspunkt i den jernbanespesifikke RAMS-standarden, EN 50126. Kursdelen vil blant annet inneholde en gjennomgang av RAMS livssyklusmodell med søkelys på formål, aktiviteter og utbytte av RAMS-arbeidet innen hver fase. Andre temaer for kursdelen er sikkerhetsbevis, risikovurdering, funksjonell sikkerhet og roller og prosjektorganisasjon.  Teorien som presenteres i kurset er relevante temaer som du vil kunne møte i arbeidet med RAMS. I tillegg vil del 1 legge grunnlaget for del 2 av kurset.

Del 2 av kurset omhandler RAMS i praksis og fokuserer på RAMS-arbeid innen fagområdene rullende materiell og signal/infrastruktur. Kurset vil vektlegge praktiske RAMS-aktiviteter gjennom alle livssyklusfaser og trekke frem erfaringer, nytteverdi og utfordringer.

Målgruppe

Kurset passer for de som jobber på tvers av alle fagområder innen skinnegående transport og i ulike stillinger som arbeider med eller har grensesnitt til RAMS-aktiviteter.

Gjennomføring

Kurset vil gjennomføres som to samlinger hver på to dager med undervisning, felles diskusjoner og oppgaver.

Dato og tid

Del 1: 14.-15. mars 2023 kl. 08:30-16:00

Del 2: 21.-22. mars 2023 kl. 08:30-16:00

Sted

RailAcademys lokaler i 4. etg. – Skippergata 35, 0135 Oslo.

Pris

Kursavgift per deltaker for 4-dagers kurs: 16 500 NOK.

Kursavgift inkluderer kursmateriell, samt mat og drikke under kurset.