Sverre Christensen er ansatt som ny fagansvarlig for operasjon og vedlikehold

Sverre Christensen er fra 1.oktober 20222 ansatt som seniorrådgiver og fagansvarlig operasjon og vedlikehold. Han kommer fra stillingen som Programsjef ERTMS i Spordrift AS.

Sverre har erfaring med flyvedlikehold og teknisk ledelse fra Luftforsvaret, Fred Olsens Flyselskap, Norwegian og Blue 1 og jobbet som konsulent Scandpower / Lloyds i perioden 2008-2016, også da i stor grad med jernbanerelaterte virksomheter.

Fra 2016 og til nå har Sverre jobbet med ledelse, sikkerhet og kvalitet i Jernbaneverket, Bane NOR, Stadler Service Norway og Spordrift AS.

Les mer om Sverre her