Tid for å melde seg på høstens RAMS kurs!

RailAcademy tilbyr igjen kurs i bruk av RAMS, både for nybegynnere og de som har litt erfaring. 

RAMS er en forkortelse for Reliability, Availability, Maintainability og Safety. Samlet handler RAMS om å planlegge, prosjektere og bygge systemer/del-systemer/komponenter som er sikre, pålitelige, og designet for å kunne driftes og vedlikeholdes. RAMS skal være en integrert del av utviklingsprosessen fra konseptfasen og gjennom hele livssyklusen.

RAMS prinsippene er sentrale i all sikkerhetsstyring innenfor jernbanen!

Formål

Kurset har som formål å gi grunnleggende og oppdatert kunnskap om RAMS-styring gjennom alle livssyklusfaser, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, hvilke leveranser/dokumenter som skal utarbeides, samt knytte det opp mot gode eksempler fra RAMS-arbeid i praksis. Kurset vil ta for seg nytteverdi, utfordringer og erfaringer med RAMS helt fra konsept og overlevering fra prosjekt til drift og vedlikehold.

Oppbygning

RAMS-kurset består av to deler:

Del 1 av kurset omhandler RAMS-teori og tar utgangspunkt i standarden EN 50126. Kurset vil inneholde en gjennomgang av RAMS livssyklusmodell med søkelys på formål, aktiviteter og utbytte av RAMS-arbeidet innen hver fase. Teorien som presenteres i kurset er relevante temaer som du vil kunne møte i arbeidet med RAMS.

Del 2 av kurset omhandler RAMS i praksis og fokuserer på RAMS-arbeid innen fagområdene rullende materiell og signal/infrastruktur. Kurset vil være praktisk rettet og vektlegge viktige RAMS-aktiviteter gjennom alle livssyklusfaser og trekke frem erfaringer, nytteverdi og utfordringer.

Del 1 og del 2 er bygd opp som enkeltstående kurs om RAMS, men del 2 av kurset bygger på grunnlaget fra del 1.

Dersom du allerede har den teoretiske kunnskapen om RAMS og EN 50126 sin prosess for RAMS livssyklus, eventuelt erfaring fra RAMS-arbeid i prosjekt, kan du velge å kun melde deg på del 2 av kurset.

Er du derimot kun ute etter å lære det grunnleggende og forstå RAMS-prosessen, kan del 1 være tilstrekkelig.

Vi anbefaler likevel å delta på begge delene av kurset for å få en helhetlig forståelse av RAMS. 

Ved endt kurs får du utstedt et kursbevis som viser til gjennomført RAMS-kurs del 1/2.

Målgruppe

Kurset passer for de som jobber på tvers av alle fagområder innen skinnegående transport og i ulike stillinger som arbeider med eller har grensesnitt til RAMS-aktiviteter.

Gjennomføring

Kurset vil gjennomføres som to samlinger hver på to dager med undervisning, felles diskusjoner og oppgaver.

Dato og tid

Høst 2022

Del 1 Grunnleggende RAMS-teori: 30. – 31. august kl. 08:30-15:30

Del 2 RAMS i praksis: 13. – 14. september 2022 kl. 08:30-15:30

NB! Begrenset antall plasser.

Sted

RailAcademys kurslokaler i 4. etg. – Skippergata 35, 0135 Oslo.

Pris

Kursavgift per deltaker for 4-dagers kurs: 15 500 NOK.

Kursavgift per deltaker for 2-dagers kurs, del 1: 8500 NOK.

Kursavgift per deltaker for 2-dagers kurs, del 2: 9750 NOK

Kursavgift inkluderer kursmateriell og lunsj.

Påmelding

Meld deg på kurset ved å trykke under.

Påmelding høst 2022