Per Christofferson er ny assosiert samarbeidspartner i Railsupport AS

Per Christofferson er nå tilknyttet Railsupport som assosiert samarbeidspartner med fokus på Human Factors og Safety Management, primært innenfor jernbane, luftfart og skipsfart.

Per har sin spesialkompetanse innen kontrollromdesign, evaluering og design av operatørmiljøer samt utvikling og testing av programvare. Sikkerhetsledelse i form av f.eks. risikoanalyser samt utforming og evaluering av sikkerhetsstyringssystemer har ofte vært inkludert som en integrert del av oppdragene Per utførte innenfor de ovennevnte transportformene.

Per har utført en rekke store oppdrag innenfor transportsektoren. Vi kan her nevne svenske organisasjoner som Statens havarikommission, Trafikverket og SJ, og norske organisasjoner som NSB, Avinor, SAS og Statens Havarikommisjon for Transport. Her kan du lese mer om Per Christofferson