Åse Klingen Sagvik er ansatt som administrasjonsansvarlig

Railsupport har ansatt Åse Klingen Sagvik i nyopprettet stilling som administrasjonsanvarlig.

Hun vil koordinere og utføre administrative interne oppgaver i firmaet, samt bistå daglig leder i administrativ oppfølging av kunder og leverandører.

Hun har tidligere opparbeidet seg en bred administrativ kompetanse bland annet gjennom flere års arbeid som senior administrator i Scandpower og Lloyd’s Register Consulting.

Hennes oppgaver vil blant annet omfatte:

  • Følge opp den daglige drift av kontor og møteromsavdeling.
  • Administrativ støtte for konsulenter, og generell prosjektstøtte til prosjektledere
  • Kvalitetssikring i forhold til firmaets maler samt språk og innhold av tekniske tilbud og rapporter
  • Arbeidsoppgaver i ERP system knyttet til opprettelse og gjennomføring av tilbud og prosjekter
  • Koordineringsansvar i forbindelse med kurs og større arrangement
  • Registrering og oppfølging av selskapets avtaler