Børre Andersen blir fagansvarlig operativ drift i Railsupport AS

Børre Andersen er fra 1. februar 21 ansatt som seniorrådgiver og fagansvarlig for operativ drift i Railsupport. Børre har over ti års ledererfaring fra jernbanesektoren, både operativt og teknisk. Han kommer fra stillingen som CEO & Country Manager i Stadler Service Norway AS og har tidligere bla vært driftssjef i NSB Gjøvikbanen i syv år. Før det kom han fra Scandpower AS hvor han jobbet som Principal Consultant.

Han har også erfaring fra risikoanalyser, sikkerhetsledelse, revisjoner samt vedlikeholds- og kvalitetsstyring, hovedsakelig fra transportsektoren i Scandpower. Fra flyindustrien har Andersen erfaring med vedlikeholdsplanlegging og oppgaver innen vedlikeholdsstyring og utvikling av vedlikeholdsprogrammer. Han har også vært vedlikeholdssjef for SAS Commuters operasjon i Norge.

Børre er utdannet som flysystemmekaniker og har over femten års erfaring fra militært og sivilt flyvedlikehold. Han har i tillegg en MBA i Teknologiledelse.

Les mer om Børre Andersen her