Railsupport bistår med innfasing av type 76 – Bimodal FLIRT

Railsupport bistår for tiden SJ Norge med implementering av type 76/ FLIRT BMU. Implementeringen består i første omgang i planlegging og gjennomføring av testkjøring på det norske jernbanenettet i samarbeid med Norske Tog AS og Stadler Rail AG. Videre skal SJ Norge planlegge og gjennomføre type-opplæring av førere og konduktører, vedlikeholdsplanlegging og innfasing i ruteplan R21.

Håkon Hoås fra Railsupport deltar som prosjektstøtte og har ansvar for arkivering og dokumentering, oppfølging av testrapporter, prosjektplanlegging og statusrapportering.

På bildet over ser vi fra venstre Håkon Hoås sammen med prosjektkoordinator Widar Lian og prosjektleder Terje Bulling. Alle med god coronaavtand.