Railsupport har blitt godkjent som opplæringssenter

Railsupport har idag blitt godkjent av Statens jernbanetilsyn som opplæringssenter for lokomotivførere. Dette er Norges første frittstående opplæringssenter og vi har organisert denne virksomheten i en egen avdeling. RailAcademy vil tilby:

– Kvalifisert opplæring til førere som skal ha ulike typer
sertifiserings-, påbyggings-/ repetisjonskurs.
– Fagkurs innenfor ulike fagområder knyttet til jernbanedrift,
som er regulert av opplæringsforskriften.
– Fagkurs innenfor andre ulike fagområder knyttet til
jernbanedrift, som ikke er underlagt Jernbaneloven.

RailAcademy vil være operatørnøytralt, og vi gleder oss til å samarbeide både med de togoperatørene vil allerede har avtaler med og med andre.

Mer informasjon finner du på https://www.rail.academy/