Mona Berge er ansatt som ny seniorrådgiver i Railsupport AS

Railsupport har ansatt Mona C. Berge som ny seniorrådgiver. Hun har en bred jernbanefaglig kompetanse gjennom flere års arbeid i Railconsult og Jotne Rail Solutions, og har også jobbet med innkjøp for Elkjøp Nordic og Sport 1. Mona har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med spesialisering i logistikkledelse fra Handelshøyskolen BI.

Mona har tidligere blant annet jobbet med revisjon av driftsreglementet for Trikken i Oslo og oppdatering av IFS-systemet hos Sporveien, Hun har også utarbeidet arbeidsanalyser for nye Fornebu T-bane base og vært prosjektleder for konferansen Jernbaneforum i 2020.

Les mer her