Vellykket oppstart for SJ Norge AS

SJ Norge startet idag trafikken for Trafikkpakke Nord, og har nå ansvaret for Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen. 

Startskuddet har gått for SJ Norge AS som togoperatør.

Railsupport har bistått etableringsprosjektet med en rekke oppgaver i etableringsfasen:

 • Utarbeidelse av prosjektplan for oppstartsperioden
 • Ukentlig oppfølging av rapportering fra delprosjektene
 • Utarbeidelse av komplett kvalitets- og sikkerhetsstyringssystem
 • Ansvarlig for godkjenningsprosessene: Lisens, Sikkerhetssertifikat del A og B samt Opplæringssenter
 • Bistand til dialog med Jernbanedirektorat og andre myndigheter
 • Bistand med utredning av opsjoner
 • Utarbeidelse av bemannings- og kompetanseplan
 • Utarbeidelse av avvikshåndteringsplan
 • Etablering av avtaler med 4 fylkeskommuner om takstsamarbeid og Togbuss
 • Planlegging og bistand av opplæring
 • Prosjektsekretær og øvrige støttefunksjoner i prosjektet
 • Bistand til løpende oppgaver i prosjektet

Vi takker alle våre samarbeidspartnere for godt samarbeid i etableringsprosessen.