Nye assosierte samarbeidspartnere i Railsupport AS

Railsupport har fått to nye assosierte samarbeidspartnere.
Bjørn Forsmo og Annette Skaarnæs har begge lang erfaring som konsulenter og er nå en del av teamet i Railsupport.

Bjørn Forsmo har lang erfaring innenfor ulike deler av jernbanebransjen. Han har erfaring både fra NSB og Flytoget og arbeidet 8 år som konsulent i Railconsult. De siste årene har han i NSB hatt fagansvar for revisjoner og gransking av uønskede hendelser. Han også arbeidet mye med styringssystemer og godkjenningsprosesser ift Statens Jernbanetilsyn.

Annette Skaarnæs har de siste årene arbeidet spesielt markedsarbeid innenfor transportbransjen, både som delprosjektleder for salg og billettering i Jernbanereformprosjektet og som markedsdirektør i Entur. Hun har er utdannet siviløkonom og har tidligere bla. arbeidet 8 år som konsulent i Deloitte Consulting.

Vi ønsker begge to velkommen som samarbeidsparntere