Railsupport AS  tilbyr profesjonelle konsulenttjenester til ulike type virksomheter med hovedsatsing innenfor skinnegående transport.  Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby dyktige konsulenter som har bred erfaring fra sentrale lederstillinger både innenfor jernbanesektoren og andre bransjer.

Vi tilbyr høy kompetanse innenfor utvikling av effektive løsninger basert på god basiskompetanse og solid drifts- og markedserfaring. Vi vil opptre på en profesjonell måte. Gjennom en praktisk tilnærming og god evne til innovasjon, vil vi bidra med kompetanseoverføring til kunden slik av de kan få utviklet bærekraftige løsninger.

Ta kontakt for en prat om hva vi kan bistå med og vi vil raskt kunne hjelpe deg med å løse dine oppgaver.

Vi er kvalifisert som leverandør i TransQ.